Thông tin khách hàng

(Vui lòng đặt bàn trước 1 ngày hoặc gọi Hotline 0906 11 60 60 để đặt bàn)

Địa chỉ và số liên lạc của 2 nhà hàng:

  • Chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai:

    96 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chi Minh
    (028) 38 272 166 - Hotline: 09 06 11 60 60