Discount 10% - HD Bank

Nội dung:

- Giảm 10% Tổng hoá đơn khi thanh toán bằng thẻ HD bank.

- Áp dụng cho các thẻ có đầu số BIN: 970437 - 498769 - 498768 - 498767 - 498766 - 532137 - 462478 - 416259 - 515131


Điều kiện:

- Chỉ áp dụng cho Buffet, không áp dụng Lunch.

- Chương trình không quy đổi thành tiền mặt.

- Không áp dụng cho các ngày lễ, Tết.


Thời hạn:

Đến hết ngày 31/01/2022