Chương trình: Buy 3 get 1 free - Collagen Dessert

Nội dung:

- Tặng ngay 1 Phần Collagen Dessert khi mua 3 Phần bất kì (Honey, Matcha, Butterfly Pea)

- Phần được tặng có giá trị bằng hoặc thấp hơn phần mua


Điều kiện:

- Được áp dụng chung cùng các chương trình khuyến mãi khác & áp dụng cho menu trưa

- Chương trình không quy đổi thành tiền mặt.


Thời hạn: 

Từ ngày 20/11 đến khi có thông báo kết thúc.