CHƯƠNG TRÌNH NHẬN PHIẾU QUÀ TẶNG SODEXO

 • - Mo Mo Paradise chấp nhận sử dụng phiếu quà tặng giấy Esteem Gift/ Meal Pass và bộ quà tặng điện tử Mobile Gift.
 • - Phiếu quà tặng giấy Esteem Gift/ Meal Pass và bộ quà tặng điện tử Mobile Gift được áp dụng thanh toán như tiền mặt.

Điều kiện áp dụng:

 • - Chương trình được áp dụng chung với tất cả ưu đãi, giảm giá khác.
 • - Được áp dụng tất cả các món tại nhà hàng


CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CHO JCCH - KOCHAM

 • - Miễn phí 3 ly bia cho mỗi thành viên thẻ JCCH - Kocham khi sử dụng buffet tại Mo Mo Paradise.

Điều kiện áp dụng:

 • - Xuất trình thẻ trước khi sử dụng dịch vụ.
 • - Chương trình không áp dụng chung với các ưu đãi và giảm giá khác.
 • - Không được quy đổi thành tiền mặt.
 • - Chỉ áp dụng cho phần Buffet.
 • - Không áp dụng vào ngày lễ, tết.


CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO THẺ TBA - AMCHAM - EUROCHAM

 • - Giảm 5% trên tổng bill cho thẻ thành viên TBA - Amcham - Eurocham khi sử dụng buffet tại Mo Mo Paradise.

Điều kiện áp dụng:

 • - Xuất trình thẻ trước khi sử dụng dịch vụ.
 • - Chương trình không áp dụng chung với các ưu đãi và giảm giá khác.
 • - Không được quy đổi thành tiền mặt.
 • - Không áp dụng cho menu lunch (lunch combo, lunch set)
 • - Không áp dụng vào ngày lễ, tết.