CHƯƠNG TRÌNH NHẬN PHIẾU QUÀ TẶNG SODEXO

  • - Mo Mo Paradise chấp nhận sử dụng phiếu quà tặng giấy Esteem Gift/ Meal Pass và bộ quà tặng điện tử Mobile Gift.
  • - Phiếu quà tặng giấy Esteem Gift/ Meal Pass và bộ quà tặng điện tử Mobile Gift được áp dụng thanh toán như tiền mặt.

Điều kiện áp dụng:

  • - Chương trình được áp dụng chung với tất cả ưu đãi, giảm giá khác.
  • - Được áp dụng tất cả các món tại nhà hàng


CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CHO JCCH - KOCHAM

  • - Miễn phí 3 ly bia cho mỗi thành viên thẻ JCCH - Kocham khi sử dụng buffet tại Mo Mo Paradise.

Điều kiện áp dụng:

  • - Xuất trình thẻ trước khi sử dụng dịch vụ.
  • - Chương trình không áp dụng chung với các ưu đãi và giảm giá khác.
  • - Không được quy đổi thành tiền mặt.
  • - Chỉ áp dụng cho phần Buffet.
  • - Không áp dụng vào ngày lễ, tết.