Hợp tác cùng VIB

Nội dung:

Giảm 10% trên 3 gói course khi thanh toán bằng thẻ VIB:

- Standard course: 438.000 VND

- Premium course: 688.000 VND

- Japanese Wagyu: 1.288.000 VND


Điều kiện:

- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.

- Không áp dụng cùng lúc với ưu đãi khác.

- Xuất trình thẻ trước khi sử dụng dịch vụ.

- Chương trình không quy đổi thành tiền mặt.

- Không áp dụng cho gói Party Wagyu.

- Không áp dụng cho các ngày lễ, Tết.


Thời gian áp dụng:

Đến khi có thông báo kết thúc.