CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 6 NĂM CỦA MOMOPARADISE:

Thời gian áp dụng:

  • Thời gian áp dụng: từ 12/11/2020 đến 31/12/2020.

Địa điểm áp dụng: Toàn bộ hệ thống nhà hàng Mo Mo Paradise.

Nội dung

  • x3 tiền tích lũy (tương đương với mỗi 20.000 đ chi tiêu tích lũy 3000 đ)  dành cho nhóm khách  VIP-DIAMOND tính đến thời điểm 31/10/2020.
  • x2 tiền tích lũy (tương đương với mỗi 20.000 đ chi tiêu tích lũy 2000 đ)   dành cho nhóm khách Member-0% và nhóm VIP-GOLD  tính đến thời điểm ngày  30/10/2020

Nhóm khách thành viên đăng ký mới từ ngày 12/11 áp dụng chương trình tích lũy theo điều khoản mới.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIÊU HOÀN TIỀN TÍCH LUỸ:

Nội dung chi tiết:

  • Với mỗi chi tiêu 20.000vnd member sẽ được tích lũy lại 1.000vnđ để sử dụng cho thanh toán hóa đơn sau.
  • Với mỗi 100.000vnđ tích lũy đủ trong chi tiêu sẽ được lựa chọn quy đổi tiền giảm trên bill ( thành voucher áp dụng trực tiếp) Khách hàng có thể đổi 100.000vnđ, 200.000vnđ ứng với số tiền tích lũy có trong tài khoản member. Số dư lẻ còn lại vẫn được duy trì để tích điểm tiếp. Ví dụ khách có 130.000vnđ trong tài khoản có thể đổi 100.000vnđ voucher và dư lại 30.000vnđ trong tài khoản member MoMopa.

Điều khoản điều kiện:

  • Tiền tích lũy được áp dụng tích lũy với tất cả chi tiêu phát sinh tiền tại nhà hàng, bao gồm cả các chương trình giảm giá đi kèm, nhưng chỉ tích trên số tiền cuối cùng khách thực trả.
  • Tiền đổi điểm tích lũy có thể sử dụng ở tất cả chương trình giảm giá và tất cả chi tiêu trên menu của nhà hàng, không hoàn lại tiền thừa.
  • Không áp dụng tích lũy với khách hàng đối tác : table now, delivery...

 Tiền tích luỹ được áp dụng cho hoá đơn sau phát sinh cùng ngày