Nội dung:

- Giảm 16% gói Standard Course: 438.000đ còn 368.000đ.

- Chỉ áp dụng cho Shabu Shabu & Sukiyaki.


Điều kiện:

- Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với ưu đãi khác.

- Chương trình không quy đổi thành tiền mặt.

- Không áp dụng cho các ngày lễ, Tết.


Thời hạn: Đến khi có thông báo kết thúc.