Địa điểm áp dụng: Toàn bộ hệ thống nhà hàng Mo Mo Paradise.

Sản phẩm áp dụng : Toàn bộ menu (không áp dụng delivery đối tác)

Nội dung chi tiết:

  • - Với mỗi chi tiêu 20.000vnd member sẽ được tích lũy lại 1.000vnđ để sử dụng cho thanh toán hóa đơn sau.
  • - Với mỗi 100.000vnđ tích lũy đủ trong chi tiêu sẽ được lựa chọn quy đổi tiền giảm trên bill ( thành voucher áp dụng trực tiếp) Khách hàng có thể đổi 100.000vnđ, - 200.000vnđ ứng với số tiền tích lũy có trong tài khoản member. Số dư lẻ còn lại vẫn được duy trì để tích điểm tiếp. Ví dụ khách có 130.000vnđ trong tài khoản có thể đổi 100.000vnđ voucher và dư lại 30.000vnđ trong tài khoản member MoMopa.

Điều khoản điều kiện:

  • - Tiền tích lũy được áp dụng tích lũy với tất cả chi tiêu phát sinh tiền tại nhà hàng, bao gồm cả các chương trình giảm giá đi kèm, nhưng chỉ tích trên số tiền cuối cùng khách thực trả.
  • - Tiền đổi điểm tích lũy có thể sử dụng ở tất cả chương trình giảm giá và tất cả chi tiêu trên menu của nhà hàng, không hoàn lại tiền thừa.
  • - Không áp dụng tích lũy với khách hàng đối tác : table now, delivery...

Thời hạn tiền tích lũy:

  • - Tiền tích lũy trong 1 năm  (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 trong năm) có thời hạn đến quy đổi đến ngày 31/03 năm kế tiếp, sau ngày 31/03 sẽ tự động bị hết hạn và huỷ về 0.

Quy trình Đăng kí member:

  • - Quét mã QR code trên phiếu tạm tính hoặc table tentcard để vào Momoparadise Zalo Offical, Follow Momoparadise OA để đăng kí thành viên, hệ thống sẽ tự ghi nhận thông tin khách hàng.
  • - Đọc số điện thoại đã đăng ký thành viên cho nhân viên để được tích lũy tiền trên hóa đơn.
  • - Khách hàng sẽ vào trang Momoparadise OA để kiểm tra tiền tích luỹ.
  • - Khi quy đổi thành cash voucher, khách hàng đọc điện thoại viên cho Cashier, yêu cầu quy đổi mệnh giá muốn sử dụng, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng verify trên zalo, khách hàng xác nhận verify để tiến hành đổi tiền.