Hãy để lại thông tin của bạn và thông tin mà bạn cần hỗ trợ, Mo Mo sẽ liên hệ lại để chăm sóc bạn!

Địa chỉ và số liên lạc của 2 nhà hàng:

  • Chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai: Tìm đường

    96 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chi Minh
    (028) 38 272 166 - Hotline: 09 06 11 60 60

  • Chi nhánh Trần Hưng Đạo : Tìm đường

    204 - 206 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chi Minh
    (028) 6272 99 22